HOME SERVICE
        
Naše Služby

 

V oblasti úklidu poskytujeme pravidelné, mimořádné a generální úklidy společných prostorů budov včetně údržby přilehlé zeleně a strojního čištění garáží. Poskytujeme kompletní servis spojený se správou či provozem a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor, kde se postaráme i o přilehlé okolí.

Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení nebo podnikání poskytováním kvalitní správy nemovitosti .

Předejte nám své starosti se správou objektu a my je vyřešíme k Vaší spokojenosti. Zajistíme kompletní správu nemovitosti s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů představenstva nebo majitelů budov. O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.

 

Administrativní správa

Vedeme kompletní agendu o domech, které máme ve správě. Provádíme pasportizaci domů, vyhotovíme Evidenční listy, předpisy záloh, zřídíme styk s bankou a provádíme platby došlých faktur, evidujeme zálohové platby, kontrolujeme platební kázeň ap.

 

Technická správa

Zajistíme provoz, údržbu, opravy, kontroly, revize, rekonstrukce a modernizace spravovaných objektů, přesně dle Vašich momentálních potřeb.

Drobná údržba zahrnuje instalatérské, topenářské, elektrikářské, zámečnické, zednické a malířské práce.

 

Ekonomická správa

Zajištění účetnictví a zpracování účetní závěrky včetně Zprávy o hospodaření a daňového přiznání.

 

Účetní agenda

Zajistíme kompletní podvojné účetnictví dle zákona, včetně toku a úhrad faktur, daňových přiznání, upomínek a kontrol platební kázně, zadávání plateb do Netbankingu, apod.

 

Právní služby

Zajistíme pro Vás kompletní právní servis. Jednání u soudu, převody vlastnictví, zakládání SVJ, SBD, vymáhání dluhů, apod.

 

Profesionální předseda

Zajistíme pro Vás funkci profesionálního předsedy SVJ. Kompletní převzetí veškeré zodpovědnosti.

 

Facility management

Vzájemně sladíme pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí, což je klíčem k efektivnějšímu a výnosnějšímu způsobu hospodaření.

 

Domovník

Provádění drobných údržbářských prací a oprav přiměřený fyzickým možnostem a odborným předpokladům.

 

Sezónní služby

V rámci technické správy lze sjednat údržbu přilehlé zeleně a seč trávy, včetně odvozu kvalifikovanou zahradnickou firmou.

V zimním období je možnost zajištění zimní údržby a úklid sněhu dle sjednaných podmínek.

 

Úklidové služby

Provedeme kompletní úklidové služby , výhradně našimi zaměstnanci. Plánujeme, kontrolujeme, poskytujeme kompletní servis, včetně hygienických požadavků, přesně dle vašich potřeb.

V oblasti úklidu poskytujeme pravidelné, mimořádné a generální úklidy společných prostorů budov včetně strojového čištění garáží.

 

Havarijní služba (nonstop 24/7)

Havarijní servis poskytuje jistotu okamžitého zásahu při nenadálé havarijní situaci v mimopracovní dobu.

Havarijní výjezdy jsou sjednávány na základě havarijního stavu a situaci, ve které se objekt ocitl. Případné opravy týkající havarijních stavů budou fakturovány dle předávacích protokolů o odstranění závady.

 

Spolupráce v závěrečné fázi výstavby objektu

Jsme přítomni při montáži technologií a provádění provozních zkoušek a zaregulování objektových technologií v závěrečné fázi výstavby objektu. To nám umožňuje seznámit se podrobně s jednotlivými technologickými celky. Zároveň tak můžeme zajistit správné dokončení instalace technologií a vyhnout se tak případným budoucím garančním opravám, které by narušovali běžný denní chod objektu po jeho uvedení do provozu.

 

Garanční závady

Jménem majitele objektu uplatňujeme u generálního dodavatele stavby garanční závady a kontrolujeme odstraňování vad a nedodělků z předání objektu majiteli. V případě, že majitel objektu si nárokuje uplatnit tyto vady sám, připravujeme pro něj podklady pro uplatnění garančních závad.

 

Nadstandardní úkony

  • úklidy po stavebních a malířských pracích
  • generální úklidy
  • mytí oken a výloh
  • stavební a malířské práce
  • vyklízení sklepů, půd a dvorů, vč. odvozu
  • odvoz sutě
  • servisní a instalatérské činnosti
  • [NOVĚ] odstraňování žvýkaček a samolepek [certifikované metody]
  • dezinfekce & deratizace [likvidace roztočů, štěnic a jiných domácích parazitů]

 

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT S PROBLÉMEM, NA KTERÝ ZPRACUJEME NÁVRH ŘEŠENÍ, PO VAŠEM VÝBĚRU VYHOTOVÍME NABÍDKU NEVHODNĚJŠÍ SLUŽBY A NA ZÁVĚR PROVEDEME VLASTNÍ REALIZACI.

Napište nám

Jméno*


Příjmení/Firma*


Telefon*


E-mail*


Adresa výkonu služby*


Termín*Označte typ služby, o kterou máte zájem*


Úklid komerčních a administrativních budov
Úklid činžovních domů
Úklid domácností
Jednorázový úklid
Jiná služba [uveďte v Poznámce]
Zájem o kontakt [v Poznámce uveďte jméno a tel. č. osoby, kterou máme kontaktovat]

Zde je možno ke zprávě přiložit soubory:
přijatelné formáty: .txt, .doc, .xls., .pdf, .rtf [max. 2 MB]


Poznámka

Zde lze zaškrtnout, zda chcete obdržet kopii formuláře na svůj e-mail

před odesláním formuláře vyplňte pole označená *Copyright ©WebStudio ypsilon [All rights reserved]
Design provided by: ©Libor V. Janda [2011]