HOME SERVICE
        
Řízení & správa nemovitostí

Facility Management 

poskytuje úplný servis při zastupování klienta vůči třetím osobám, pasportizaci a opravy objektů a zařízení, zpracování a vedení projektové i provozní dokumentace a smluv, kontrolní a poradenskou činnost, ekologickou likvidaci odpadů, ostrahu objektů a úklidový servis.

Facility management zajistí služby spojené s bezpečností a ochranou zdraví i majetku, a dále pak služby spojené s požární ochranou.


        


SPRÁVA NEMOVITOSTÍ:

Cílem této služby je optimalizovat náklady spojené s investicemi oprav, spotřebou energií, řízením technologií ap., formou vstřícného jednání s klientem a pravidelnou kontrolou služeb. Díky tomu má klient přehled jak nad hospodařením a plánováním, tak i nad rozhodováním o průběhu služeb.

 

POPIS SLUŽEB

 • evidence paspartů všech bytových a nebytových jednotek
 • provádění rozúčtování služeb na jednotlivé uživatele prostor
 • vedení podvojného účetnictví
 • evidence a kontrola o uhrazení přijatých a vydaných faktur
 • zpracování nájemních smluv
 • likvidace pojistných událostí
 • zpracování ročních a čtvrtletních statistických výkazů
 • zajišťování a kontrola oprav a ostatních prací, tak aby byl chráněn a udržován spravovaný   majetek
 • informovace majiteli o potřebě generálních oprav s předložením návrhů řešení
 • provádění kontroly vodoměrů, plynoměrů a elektroměrů a vedení evidence naměřených hodnot
 • zajištění provedení předepsaných revizí (výtahy, hromosvody, plyn, komíny a další tech. zařízení   patřící k nemovitosti)
 • uzavírání smluv s dodavateli úklidu, vody, tepla, odvozu odpadu, el. energie a plynu

l

Ing. Emil Venhoda
[Manager technické správy]
info@home-service.cz

 

Property Management 

    

zajistí klientům veškeré administrativní, ekonomické a obchodní procesy, které souvisí s vlastnictvím nemovitosti. Převezme starosti s evidencí smluv a kontrolou smluvních podmínek, zajistí ekonomické a obchodní služby, energetický servis, účetní audity, právní služby a v neposlední řadě i spolupráci s realitní kanceláří.

Veškeré obchodní vztahy jsou založeny na důvěře s podporou našeho profesionálního týmu.


                  

 

l

Mgr. Libor Janda
[Facility & Property Management]
libor.janda@home-service.cz

 

 

Ke stažení:

       Reklamační řád                                       Reklamační protokol

 

otevřít                                           otevřít

       

                           

                                                                      


Copyright ©WebStudio ypsilon [All rights reserved]
Design provided by: ©Libor V. Janda [2011]